Våra tjänster

Itra Konsult arbetar i huvudsak med seniorkonsulter, vilket innebär att konsulterna har en mångårig erfarenhet från sina respektive specialområden. Vi har också ett gediget nätverk med konsulter inom samma och angränsande områden som vi arbetar med.
Detta medför att vi både har en djup och bred kompetens som vi kan erbjuda våra kunder. Vi kan ofta erbjuda helhetslösningar för både transportköpare och utförare. Vi har konsulter som arbetar med allt från upphandlingar av transportarbeten till arbetsmiljön på företagen och logistiklösningar. Vi arbetar med system för att utveckla och säkerställa fordonshantering i tjänstebilsföretag. Inom trafiksäkerhet, arbetsmiljö och den ytter miljön kopplat till vägtransporter kan vi alltid erbjuda helhetslösningar.      

Har ni några frågor om våra tjänster

Kontaktpersoner:

Björn Hagel
070-523 71 00 
bjorn@itra.nu
Per Nybom
070-858 36 70
per@itra.nu

Skadehanteringar

Analys och skadeförebyggande verksamhet i fyra steg
För att på ett konkret sätt kunna arbeta med skadeförebyggande verksamhet, följa skadefrekvenser och orsakssamband är det av stor vikt för både företag och försäkringsbolag att alla skador identifieras och systematiseras. Först därefter kan lämpliga preventiva åtgärder utvecklas för att minska och eliminera olika skadetyper.
Läs mer 

Fordonskontroller

Itra Konsult genomför olika typer av fordonskontroller. Generellt genomförs våra fordonskontroller i förebyggande syfte. Kontrollerna ska inte förväxlas med de lagbundna kontrollbesiktningarna som finns. Itra Konsults kontroller är skräddarsydda och avser exempelvis förebyggande brandkontroller av bussar, säkerheten i fordon som genomför yrkesmässiga transporter, utrustnings- och miljökontroller med mera. 
Läs mer...

Analys och utredningar

De resurser som Itra Konsult förfogar över har alla en lång erfarenhet från utrednings-, utvärderings- och analysarbeten inom trafiksäkerhetsområdet samt utveckling av systematiserade modeller och metoder för säkrare vägtrafik.
Läs mer...

Upphandlingar

Inom både privat och offentlig sektor accentueras och fokuseras ett växande behov av att inköp och upphandlingar ska omgärdas av strategier och metoder för att uppnå optimala effekter. Det har ofta sin grund i att inköpta varor och tjänster påverkar den egna organisationens verksamhet, miljö, kvalitet och ekonomi.
Läs mer...

Systemutvecklingar

De resurser som Itra Konsult förfogar över har alla en lång erfarenhet från systemutveckling inom trafiksäkerhetsområdet samt utveckling av systematiserade modeller och metoder för säkrare vägtrafik.
Läs mer...

Arbetsmiljö

Vi hjälper alla typer av företag till ett offensivt arbetsmiljöarbete. I Sverige finns det två sätt att certifiera en organisations arbetsmiljöarbete.
Läs mer...

Avtal och avtalsuppföljning

Itra Konsult genomför avtalsuppföljningar för alla typer av upphandlade vägtransporter. Exempelvis inom avfallstransporter, skolskjuts och färdtjänst.  Vi genomför kontroller av behörigheter, säkerhetsutrustning, miljö-, funktions- och fordonskontroller. En annan viktig del är avtals- och dokumentgranskning. Vi genomför även avancerade uppföljningar där vi mäter bruttovikter, axeltryck, hastigheter, beräkning av emissioner mm.