Upphandlingar

Inom både privat och offentlig sektor accentueras och fokuseras ett växande behov av att inköp och upphandlingar ska omgärdas av strategier och metoder för att uppnå optimala effekter.
Det har ofta sin grund i att inköpta varor och tjänster påverkar den egna organisationens verksamhet, miljö, kvalitet och ekonomi. Itra Konsult har både en generell och specialiserad kompetens inom upphandlingsområdet. Den specialiserade kompetensen finns inom området transportupphandlingar med fördjupning i trafiksäkerhet och den miljö som är förknippad med vägtransporter. Den generella kompetensen finns inom upphandlingsprocessen som i princip är densamma för alla typer av upphandlingar.  

Itra Konsult kan erbjuda 

  • Kvalitetssäkringssystem för upphandlingsprocessen
  • Utformning av upphandlings- och avtalsunderlag med inriktning på vägtransporter
  • Rådgivning och konsultation vid transportupphandlingar (vägtransporter)