Systemutvecklingar

De resurser som Itra Konsult förfogar över har alla en lång erfarenhet från systemutveckling inom trafiksäkerhetsområdet samt utveckling av systematiserade modeller och metoder för säkrare vägtrafik.

Referenslista ITM (2001 – 2012)

 • Systemutveckling kopplat till trafiksäkerhet och miljöanpassning 
 • Utveckling av bedömningssystem och modeller/mallar till färdtjänstupphandlare, på uppdrag av Vägverket nuvarande Trafikverket 
 • Utveckling av modeller för skaderapportering, på uppdrag av Försäkringsbolag 
 • Utveckling av systembeskrivningar för trafiksäkra och miljöanpassade transporter TSM-systemet (Trafiksäkerhets- och Miljösystem) för NTF Konsult 
 • Implementering av TSM-system hos 12 transportgenererande företa, Arla foods Norrmejerier m.fl. 
 • Utveckling av trafiksäkerhetssystem för Sveriges Åkeriföretag (SÅ)
   
 • Utveckling och implementering av policy, mål och handlingsplaner för Flygtaxi i Sverige AB 
 • Utveckling av system för uppföljning av trafiksäkerhet och miljöanpassning för vägtransporter inom Landstinget Dalarna 
 • Utveckling av system för uppföljning av leasade och korttidshyrda bilar inom landstinget i Gävleborg
   
 • Utveckling av system för uppföljning av resepolicy samt utveckling av kravställningar vid upphandlingar av leasingbilar för Sundsvalls kommun 
 • Utveckling av metoder och system för miljöanpassat och trafiksäkert användande och handhavande av tjänstebilar Utveckling och implementering av system för användande och handhavande av tjänstebilar för Sundsvalls kommun, Gällivare kommun, Sveriges Television (SVT), Länsförsäkringar 
 • Utveckling av Q3s bedömningssystem för upphandlade persontransporter (baskrav, arbetsmiljö-, trafiksäkerhet och miljökriterier)
    
 • Uppdateringar av Q3s bedömningssystem för upphandlade godstransporter 
 • Rådgivning i Stockholm stads Trafikkontors projekt, Stockholm mobilitet – kvalitetssäkra transporter 
 • Projektledning utveckling av upphandlingsverktyg för tunga vägtransporter på uppdrag av Q3 Forum för hållbara transporter.