Referenser

Några av våra referenser

Här hittar du ett axplock av uppdrag vi utfört. Referenslistan löper från 2001 till 2013. Uppdragen är uppdelade i olika kategorier. Önskas fler referenser är du välkommen att kontakta oss.

 

Utredningar, utvärderingar och analyser

- Utredning bussolycka i Ängelsberg, sakkunnig i trafiksäkerhet på uppdrag av Statens haverikommission

- Utredning bussolycka i Arboga, sakkunnig i trafiksäkerhet på uppdrag av Statens haverikommission

- Utredning bussolycka i Uppsala, sakkunnig i trafiksäkerhet på uppdrag av Statens haverikommission

- Projektledning för utvärdering av dubbdäck på tunga fordon på uppdrag av Vägverket nuvarande Trafikverket

- Utredning avseende miljöprogressiva transportföretag på uppdrag av Vägverket nuvarande Trafikverket

- Rådgivning avseende Färdtjänstförarnas arbetsmiljö, enkätundersökning och utvärdering, TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd)

- Projektledning utvärdering av hastighetsvisning – en studie om hastigheter och trygghet i kollektivtrafiken på uppdrag av Svenska lokaltrafikföreningen (SLTF) och Bussbranschens riksförbund (BR) i samverkan med SL och Swebus

- Projektledning utvärdering av säkerheten och tillgängligheten i den regionala och interregionala busstrafiken på uppdrag av NTF

- Projektledning utveckling av en metod för riskanalyser av skolskjutshållplatser i samverkan med Jönköpings och Lindesbergs kommun samt Vägverket.

- Projektledning utvärdering av synergieffekter av bränslebesparande aktiviteter på uppdrag av Vägverket nuvarande Trafikverket

- Projektledning nulägesanalys av trafiksäkra transporter, Poståkeriet

- Projektledning nulägesanalys av trafiksäkra och miljöanpassade transporter för ICA Västsverige

- Projektledning utveckling av interna och externa krav som avser leasingfordon samt system för uppföljning för landstinget Västernorrland

- Projektledning, uppföljning av verksamheter som syftar till att minska drivmedelsförbrukningen på uppdrag av Vägverket nuvarande Trafikverket

- Projektledning för analys och kartläggning av trafiksäkra och miljöanpassade transporter vid sju åkeriföretag i Västsverige på uppdrag av Vägverket nuvarande Trafikverket

- Projektledning utvärdering av policys och attityder hos 17 åkerier i Stockholm och Mälardalen på uppdrag av Vägverket nuvarande Trafikverket

- Projektledning utvärdering av alkolås för Taxi Göteborg

- Analys och utveckling av system för trafiksäkra och miljöanpassade transporter för Lycksele, Malå, Nordmaling, Storuman, Umeå, Vindeln, Vännäs, Åsele kommuner. 

Systemutveckling kopplat till trafiksäkerhet och miljöanpassning

- Utveckling av bedömningssystem och modeller/mallar till färdtjänstupphandlare, på uppdrag av Vägverket nuvarande Trafikverket

- Utveckling av modeller för skaderapportering, på uppdrag av Försäkringsbolag

- Utveckling av systembeskrivningar för trafiksäkra och miljöanpassade transporter TSM-systemet (Trafiksäkerhets- och Miljösystem) för NTF Konsult

- Implementering av TSM-system hos 12 transportgenererande företa, Arla foods Norrmejerier m.fl.

- Utveckling av trafiksäkerhetssystem för Sveriges Åkeriföretag (SÅ)

- Utveckling och implementering av policy, mål och handlingsplaner för Flygtaxi i Sverige AB

- Projektledning utveckling av system för uppföljning av trafiksäkerhet och miljöanpassning för vägtransporter inom Landstinget Dalarna

- Projektledning utveckling av system för uppföljning av leasade och korttidshyrda bilar inom landstinget i Gävleborg

- Projektledning utveckling av system för uppföljning av resepolicy samt utveckling av kravställningar vid upphandlingar av leasingbilar för Sundsvalls kommun

- Utveckling av metoder och system för miljöanpassat och trafiksäkert användande och handhavande av tjänstebilar

- Implementering av system för användande och handhavande av tjänstebilar för Sundsvalls kommun, Gällivare kommun, Sveriges Television (SVT), Länsförsäkringar

- Utveckling av Q3s bedömningssystem för upphandlade persontransporter (baskrav, arbetsmiljö-, trafiksäkerhet och miljökriterier)

- Uppdateringar av Q3s bedömningssystem för upphandlade godstransporter

- Rådgivning i Stockholm stads Trafikkontors projekt, Stockholm mobilitet – kvalitetssäkra transporter

- Projektledning utveckling av upphandlingsverktyg för tunga vägtransporter på uppdrag av Q3 - Forum för hållbara transporter. 

Utveckling av faktainnehåll, tester och frågor kopplade till trafiksäkerhet
och utbildningar avseende miljöanpassning av vägtrafiken

- Frågekonstruktör för Vägverkets Yrkesförarkompetensprov på uppdrag av Transportstyrelsen

- Projektledning, utveckling och utvärdering av E-learning med Active log och fordon som har ISA-utrustning på uppdrag av Trafikverket

- Projektledning, utveckling av metoder och verktyg för trafiksäkra körbeteenden, e-learning i samverkan med Bussbranschens riksförbund och Sveriges Åkeriföretag

- Rådgivning och konstruktion av faktainnehåll och frågor för SVTs fordons- och trafiksäkerhetsutbildning 

Utredningar, utvärderingar och analyser

- Utredning bussolycka i Ängelsberg, sakkunnig i trafiksäkerhet på uppdrag av Statens haverikommission

- Utredning bussolycka i Arboga, sakkunnig i trafiksäkerhet på uppdrag av Statens haverikommission

- Utredning bussolycka i Uppsala, sakkunnig i trafiksäkerhet på uppdrag av Statens haverikommission

- Projektledning för utvärdering av dubbdäck på tunga fordon på uppdrag av Vägverket nuvarande Trafikverket

- Utredning avseende miljöprogressiva transportföretag på uppdrag av Vägverket nuvarande Trafikverket

- Rådgivning avseende Färdtjänstförarnas arbetsmiljö, enkätundersökning och utvärdering, TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd)

Se fler referenser om Utredningar, utvärderingar och analyser

- Projektledning utvärdering av hastighetsvisning – en studie om hastigheter och trygghet i kollektivtrafiken på uppdrag av Svenska lokaltrafikföreningen (SLTF) och Bussbranschens riksförbund (BR) i samverkan med SL och Swebus - Projektledning utvärdering av säkerheten och tillgängligheten i den regionala och interregionala busstrafiken på uppdrag av NTF

- Projektledning utveckling av en metod för riskanalyser av skolskjutshållplatser i samverkan med Jönköpings och Lindesbergs kommun samt Vägverket.

- Projektledning utvärdering av synergieffekter av bränslebesparande aktiviteter på uppdrag av Vägverket nuvarande Trafikverket - Projektledning nulägesanalys av trafiksäkra transporter, Poståkeriet

- Projektledning nulägesanalys av trafiksäkra och miljöanpassade transporter för ICA Västsverige

- Projektledning utveckling av interna och externa krav som avser leasingfordon samt system för uppföljning för landstinget Västernorrland

- Projektledning, uppföljning av verksamheter som syftar till att minska drivmedelsförbrukningen på uppdrag av Vägverket nuvarande Trafikverket

- Projektledning för analys och kartläggning av trafiksäkra och miljöanpassade transporter vid sju åkeriföretag i Västsverige på uppdrag av Vägverket nuvarande Trafikverket

- Projektledning utvärdering av policys och attityder hos 17 åkerier i Stockholm och Mälardalen på uppdrag av Vägverket nuvarande Trafikverket

- Projektledning utvärdering av alkolås för Taxi Göteborg - Analys och utveckling av system för trafiksäkra och miljöanpassade transporter för Lycksele, Malå, Nordmaling, Storuman, Umeå, Vindeln, Vännäs, Åsele kommuner.