Om oss

Vår affärsidé är att för våra kunder utveckla system för trafiksäkra, miljöanpassade och ekonomiskt effektiva vägtransporter samt att genomföra analyser, utvärderingar och utredningar som bidrar till en ökad trafiksäkerhet och en god miljöanpassning av vägtrafiken. 

Itra Konsult AB med ursprung från Itra KB bildades i oktober 1995. Från början utgjordes konsultverksamheten av att implementera kvalitetssäkringssystem för konsult- och utbildningsföretag. Från 1997 utökades verksamheten till att även omfatta kvalitetssäkringssystem för upphandlingsprocesser, vilket var den dominerande verksamheten fram till 2000 då vi började arbeta med upphandlingar samt avtals- och kvalitetsuppföljning av upphandlade transporter.

I september 2001 bildades Itra-Onex AB som sedan starten har arbetat med trafiksäkerhet och därefter även med miljöanpassning av vägtrafiken. Itra-Onex AB förvärvades av Säker Trafik Sverige AB 2009. Itra Konsult AB bildades i april 2010.  

Vi har sedan starten haft cirka hundratalet kunder. Bland våra uppdragsgivare finns Transportstyrelsen, Trafikverket, Statens Haverikommission, NTF, Arla foods AB, Bussbranschens Riksförbund, Svenska Lokaltrafikföreningen, Q3 - Forum för hållbara transporter, Färdtjänsten Göteborg, Sveriges Television, Norrmejerier, Flygtaxi Sverige AB, Norrköpings stad, Taxi Göteborg, Stockholms stad, kommuner och försäkringsbolag m.fl. 

Itra Konsult AB har sitt säte i Örebro organisationsnummer är 556806-7671.

Medarbetare

 Björn Hagel

Björn Hagel

Björn har ett engagemang för arbetsmiljö och utbildningar som sträcker tillbaka till 1965 då han blev skyddsombud för första gången. Med åren har intresset fått ett tydligare fokus i och med byte av arbetsplatser och arbetsuppgifter.

 

Per Nybom

Per Nybom

Per har arbetat med systemutveckling, utredningar och utvärderingar inom trafiksäkerhetsområdet sedan 2001. Tidigare har han arbetat med bl.a. utveckling av upphandlingsprocesser och ledningssystem för utbildnings- och konsultorganisationer.