Fordonskontroller

Itra Konsult genomför olika typer av fordonskontroller. Generellt genomförs våra fordonskontroller i förebyggande syfte. Kontrollerna ska inte förväxlas med de lagbundna kontrollbesiktningarna som finns. Itra Konsults kontroller är skräddarsydda och avser exempelvis förebyggande brandkontroller av bussar, säkerheten i fordon som genomför yrkesmässiga transporter, utrustnings- och miljökontroller med mera.  

Alla kontroller genomförs utifrån gemensamt framtagna checklistor med avvikelsenoteringar  

 

 

Tab item content