Arbetsmiljö

Vi hjälper alla typer av företag till ett offensivt arbetsmiljöarbete.
I Sverige finns det två sätt att certifiera en organisations arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverkets föreskrifter Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, och standarden Ledningssystem för arbetsmiljö OHSAS 18001. Vi arbetar med både AFS och OHSAS

Med systematiskt arbetsmiljöarbete avses arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås
Enligt arbetsmiljölagen skall det på varje arbetsplats bedrivas systematiskt arbetsmiljöarbete. När arbetsgivaren gör bedömningen att det saknas kompetens eller resurser för systematiskt arbetsmiljöarbete inom den egna verksamheten kan vi hjälpa till.

När det gäller frågor gällande arbetsmiljö kontakta:
Björn 070 523 71 00 eller kontakt via e-post; bjorn@itra.nu