Analys och utredningar

De resurser som Itra Konsult förfogar över har alla en lång erfarenhet från utrednings-, utvärderings- och analysarbeten inom trafiksäkerhetsområdet samt utveckling av systematiserade modeller och metoder för säkrare vägtrafik. 

Referenslista ITM (2001 – 2012)

Utredningar, utvärderingar och analyser

 • Utredning bussolycka i Ängelsberg, sakkunnig i trafiksäkerhet på uppdrag av Statens haverikommission 
 • Utredning bussolycka i Arboga, sakkunnig i trafiksäkerhet på uppdrag av Statens haverikommission 
 • Utredning bussolycka i Uppsala, sakkunnig i trafiksäkerhet på uppdrag av Statens haverikommission 
 • Projektledning för utvärdering av dubbdäck på tunga fordon på uppdrag av Trafikverket 
 • Utredning avseende miljöprogressiva transportföretag på uppdrag av Trafikverket 
 • Rådgivning avseende Färdtjänstförarnas arbetsmiljö, enkätundersökning och utvärdering, TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd)
 • Projektledning utvärdering av hastighetsvisning – en studie om hastigheter och trygghet i kollektivtrafiken på uppdrag av Svenska lokaltrafikföreningen (SLTF) och Bussbranschens riksförbund (BR) i samverkan med SL och Swebus 
 • Projektledning utvärdering av säkerheten och tillgängligheten i den regionala och interregionala busstrafiken på uppdrag av NTF 
 • Projektledning utveckling av en metod för riskanalyser av skolskjutshållplatser i samverkan med Jönköpings och Lindesbergs kommun samt Vägverket.
 • Projektledning utvärdering av synergieffekter av bränslebesparande aktiviteter på uppdrag av Vägverket nuvarande Trafikverket 
 • Projektledning nulägesanalys av trafiksäkra transporter, Poståkeriet 
 • Projektledning nulägesanalys av trafiksäkra och miljöanpassade transporter för ICA Västsverige 
 • Projektledning utveckling av interna och externa krav som avser leasingfordon samt system för uppföljning för landstinget Västernorrland 
 • Projektledning, uppföljning av verksamheter som syftar till att minska drivmedelsförbrukningen på uppdrag av Vägverket nuvarande Trafikverket 
 • Projektledning för analys och kartläggning av trafiksäkra och miljöanpassade transporter vid sju åkeriföretag i Västsverige på uppdrag av Vägverket nuvarande Trafikverket 
 • Projektledning utvärdering av policys och attityder hos 17 åkerier i Stockholm och Mälardalen på uppdrag av Vägverket nuvarande Trafikverket
 • Projektledning utvärdering av alkolås för Taxi Göteborg
 • Analys och utveckling av system för trafiksäkra och miljöanpassade transporter för Lycksele, Malå, Nordmaling, Storuman, Umeå, Vindeln, Vännäs, Åsele kommuner.