Vår affärsidé är att för våra kunder utveckla system för trafiksäkra, miljöanpassade och ekonomiskt effektiva vägtransporter
samt att genomföra analyser, utvärderingar och utredningar som bidrar till en ökad trafiksäkerhet
och en god miljöanpassning av vägtrafiken. 

Våra tjänster

Skadehantering
Fordonskontroll
Analys och utredningar
Upphandlingar
Systemutvecklingar
Trafikmiljöer
Läs mer om våra tjänster

Historik Itra Konsult

Itra Konsult AB med ursprung från Itra KB bildades i oktober 1995.
Från början utgjordes konsultverksamheten av att implementera kvalitetssäkringssystem för
konsult- och utbildningsföretag. Från 1997 utökades verksamheten till att även omfatta kvalitetssäkringssystem för upphandlingsprocesser, vilket var den dominerande verksamheten
fram till 2000 då vi började arbeta med upphandlingar samt avtals- och kvalitetsuppföljning av upphandlade transporter.
Läs mer om Itra Konsult

Medlem i Q3

Q3-medlem_1-150x150Vi är medlemmar i Q3-Forum för hållbara transporter. Q3 – Forum för hållbara transporter är en förening som jobbar för att det ska bli enklare att köpa och sälja hållbara vägtransporter. 
www.q3.se